76 Rocznica ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 w Kalinowym Dole

Visits: 510

W sobotę 03 paździenika 2015 w obecności licznie zgromadzonych parafian oraz Kompani Giżyckiej Brygady Zmechanizowaniej i Kawalerii Ochotniczej oraz Harcerzy odbył się Apel Poległych oraz modlitwa za żołnierzy, którzy bronili naszej Ojczyzny 1939 r przed napaścią Niemiec Hitlerowskich.

W obchodzach wzią udział najwyższy rangą, żołnierz SGO „Polesie” płk. Zbigniew Makowiecki, (który przybył do nas aż z Londynu)

Fot. Tadeusz Osiński
Opublikowany w News