Bierzmowanie

Visits: 460

W dniu 24 maja 2016 r. J.E. ks. Bp Piotr Sawczuk udzielił 40-osobowej grupie naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Poprzez ten Sakrament wlał w nich moc Ducha Świętego, aby mężnie świadczyli swoim życiem o przynależności do Chrystusa. Prosimy Boga, aby ten wielki dar przyczynił się do wzrostu ich wiary i zaangażowania we wspólnotę Kościoła.