Czyszczenie lasu klasztornego

Visits: 824

W czwartek 10 marca 2021 r. odbyło się oczyszczenie lasu klasztornego z uschniętych i powalonych drzew. Bardzo dziękujemy wszystkim Panom, którzy przybyli do pomocy.

Opublikowany w News