Dożynki Diecezjalne 2020

Visits: 1761

Główne uroczystości odpustowe Narodzenia NMP jak co roku połączone są z diecezjalnym dziękczynieniem za tegoroczne plony. Na tą uroczystość dołączyli kolejni pielgrzymi z:
– par. pw. Przemienienia Pańskiego w Grabowie Szlacheckim
– par. pw. św. Jana Pawła II w Sulbinach
– par. pw. św. Antoniego w Wandowie
– par. pw. Podwyższenia Krzyża św. w Hucie Dąbrowie
– par. pw. św. Anny w Zwoli Poduchownej
– par. pw. św. Antoniego Padewskiego w Huszlewie
– par. pw. św. Stanisława BM w Serokomli
– par. pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Okrzei
oraz liczni pielgrzymi indywidualni z terenu całej diecezji.
Duszpasterz rolników ks. Stanisław Chodźko zaprosił do organizacji tego święta plonów gminę Ryki, która zaprezentowała się przez występy zespołów ludowych, strażackiej orkiestry dętej oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbi Starej. była też Była też prelekcja, którą wygłosił ksiądz Wojciech Hackiewicz pt: „Mieszkańcy wsi i miast Podlasia i Lubelszczyzny – elita czy ciemnogród?”.
Centralnym punktem uroczystości dożynkowych była suma pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej Grzegorza Suchodolskiego, który też skierował do rolników pokrzepiające Słowo Boże. Na zakończenie Eucharystii zabrał głos ordynariusz Polskiej Prowincji Karmelitów – ojciec Prowincjał Bogdan Meger, którzy przypomniał o wkładzie karmelitów w rozwój tej podlaskiej ziemi.
W uroczystościach dożynkowych jak co roku razem z rolnikami udział brali przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich i samorządowych. Obecni byli m.in. poseł Sławomir Skwarek oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Byli też burmistrzowie i wójtowie z różnych gmin z terenu diecezji siedleckiej.