Ekstremalna Droga Krzyżowa

Visits: 515

W dniu 19 marca 2016 r. odbyła się Ekstremalna Droga Krzyżowa z Radoryża Kościelnego do Woli Gułowskiej. Około 300 uczestników przeszło w milczeniu szlak którym podążali Unici Podlascy podążając do Sanktuarium Marki Bożej w Woli Gułowskiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym którzy włączyli się w przygotowanie tego przejścia; w szczególny sposób pragniemy podziękować Policji, która asystowała bezpieczne przejście zwłaszcza w miejscach niebezpiecznych, jak również OSP w Radorzyżu, która zabezpieczała przejście.

Składamy też gorące gratulacje wszystkim, którzy doszli do celu, choć zdarzały się momenty kryzysowe! Niech ten czas rozważań będzie okazją do przemiany swojego życia!

Dodaj komentarz