Peregrynacja relikwii św. Anioła Jerozolimskiego

Visits: 506

W dniu odpustu parafialnego Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia 2020 r.) w naszym Sanktuarium odbyła się peregrynacji relikwii św. Anioła Jerozolimskiego , którego 800-lecie męczeńskiej śmierci w tym roku przeżywamy. Ten wielki naśladowca Maryi stał u początków istnienia Zakonu Karmelitańskiego, a swoją niezłomną postawą zaświadczył o miłości do Chrystusa przez ofiarę z życia. Postać św. Anioła przybliżył nam kustosz relikwii – o. Karol Amroż, który przewodniczył sumie odpustowej.