Uroczystości Jubileuszowe 150-lecia parafii

Visits: 699

W dniu 19 września pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Kazimierza Gurdy, odbyły się uroczystości jubileuszowe 150-lecia istnienia naszej parafii. 

Kościół i klasztor, który został wybudowany w połowie XVII wieku przez ojców Karmelitów zawsze był ostoją polskości szczególnie w czasie powstań listopadowego i styczniowego. Na wskutek zaangażowania się zakonników w tychże powstaniach spotkały ich represje i musieli opuścić to miejsce. Władze carskie zamierzały ustanowić tu prawosławny monastyr. W związku z tym, aby uchronić to sanktuarium i katolicką wiarę w 1868 roku zostaje utworzona parafia, której pierwszym proboszczem zostaje ks. Roman Branik. Po odzyskaniu niepodległości za przyczyną Biskupa Siedleckiego Henryka Przeździerskiego w 1924 roku powracają do Woli Gułowskiej Karmelici, którzy przejmują piecze nad parafią angażując się w rozwój sadownictwa i pszczelarstwa oraz utrwalając ducha patriotyzmu. Szczególnym czasem golgoty dla całej parafii był okres II wojny światowej, a zwłaszcza kampanii wrześniowej, gdyż na tych terenach toczyła się ostatnia bitwa o wolną i niepodległą Polskę. Straty wojenne wśród ludności jak i w zabudowaniach kościoła i klasztoru były ogromne. Jednakże wysiłkiem wielu ludzi dobrej woli powoli odbudowano kościół, a w 1982 roku odbyła się uroczystość ukoronowania cudownego wizerunku Matki Bożej koronami papieskimi. W ostatnim czasie wspólnota parafialna oraz wiele instytucji samorządowych i państwowych podjęło się trudu odnowy ołtarza głównego, którego finał właśnie dobiegł końca.

ks. bp Kazimierz poświęcił odnowiony ołtarz główny oraz tablicę pamiątkową upamiętniającą wszystkich proboszczów naszej parafii. 

W tym dniu w naszym Sanktuarium gościła także ekipa Telewizji Polskiej z Lublina pokazując walory naszego kościoła i miejscowości

Transmisja z godziny 11.00

Transmisja z godziny 15.00

Transmisja z godziny 16.15

Transmisja z godziny 17.35