Wielki Czwartek

Visits: 432

Uroczysta Msza Święta w Wielki Czwartek przypomina o ustanowieniu przez Pana Jezusa dwóch Sakramentów, Kapłaństwa i Eucharystii, dzięki którym Jezus jest obecny wśród swojego Ludu. W tym dniu dziękowaliśmy Bogu za Jego obecność wśród nas pod postacią chleba i za Kapłanów, którzy służą ludziom przez sprawowanie Sakramentów.

Opublikowany w News