Wielki Piątek

Odsłony: 744

Wielki Piątek, to jedyny dzień w roku, kiedy nie odprawia się Mszy św. Pochylamy się w tym dniu nad misterium Męki Zbawiciela, rozważając jej opis z Ewangelii św. Jana. Kulminacyjnym punktem tego dnia jest adoracja Krzyża. Po Liturgii Wielkopiątkowej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do “Bożego Grobu”, aby w tym miejscu wierni mogli rozważać ogrom miłości Boga, który za nasze grzechy wydał Swojego Syna.+

Opublikowany w News