Kontakt

Visits: 17974

Klasztor OO.Karmelitów

Wola Gułowska 56

21-481 Wola Gułowska

tel. 25 755 02 21

email: wolagulowska[at]karmelici.pl

Numer konta bankowego:

92 1020 1260 0000 0602 0049 4989

Numer konta na ofiary – renowację kościoła

37 9202 0003 0005 5332 2000 0010