Odpust Matki Bożej z Góry Karmel

Visits: 1644

16 lipca to dla całego Zakonu Karmelitańskiego największa uroczystość. W mniej czcimy Maryję – Królową Szkaperza Św. W tym dniu oddaliśmy cześć, Tej która okrywa nas płaszczem swojej opieki sprawując Uroczystą Ofiarę Mszy Świętej, której przewodniczył ks. major Tadeusz Gryglicki. Na wspólne świętowanie przybyły liczne delegacje pielgrzymów zorganizowanych i indywidualnych. Po każdej Mszy św. nakładane też były Szkaplerze św.