INTENCJE MSZALNE 11-17.01.2021 r.

Visits: 180212

Opis

Visits: 923

11 stycznia 2021 r. – poniedziałek
700 Za śp. Zbigniewa Cąkałę – int. od Mateusza Grzyba
700 Za śp. Cecylię (21 r.ś.), Jana, Szczepana, Mariannę Potockich; Piotra i Leokadię Kazmierczaków
1700 W int. Wandy – o zdrowie za wstawiennictwem MB Guł. i św. Józefa
1700 Za śp. Zdzisława Kołpaka – greg.
12 stycznia 2021 r. – wtorek
700 Za śp. Zdzisława Kołpaka – greg.
700 Za śp. Damiana Madeja – int. od kolegów i koleżanek z Lipin
700 Za śp. Henryka Witek – int. z t.p.
1700 Za śp. Henryka Madonia
1700 Za śp. Henrykę Grzechnik – int. z t.p.
13 stycznia 2021 r. – środa
700 W int. Amelii, z podziękowaniem za 13 lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski
700 Za śp. Adama Osinkę – int. od siostry Zofii z rodziną
700 Za śp. Zdzisława Kołpaka – greg.
1700 Za śp. Janusza Skwarka (5 r.ś.)
1700 Za śp. Augustyna-Sławomira Kępę – int. z t.p.
14 stycznia 2021 r. – czwartek
700 Za śp. Genowefę, Józefa i Krzysztofa Kołodziejczyków
700 Za śp. Zdzisława Kołpaka – greg.
700 Za śp. Genowefę Sobiszek – int. z t.p.
1700 Za śp. Bronisława Pudełek – int. od wnuków
1700 Za śp. Mariannę Salamucha – int. z t.p.
15 stycznia 2021 r. – piątek
700 Za śp. Zdzisława Kołpaka – greg.
700 Za śp. Mariannę Płaskodzińską – int. od rodziny Gregor
700 Za śp. Jerzego Gąsiora – int. z t.p.
1700 Za śp. Małgorzatę Stec – int. od rodziny Szumlewicz
1700 Za śp. Henryka Madonia – int. z t.p.
16 stycznia 2021 r. – sobota
700 Za śp. Zdzisława Kołpaka – greg.
700 Za śp. Henryka i Mirosława Bancerz
700 Za śp. Stanisława Kołodziejczyka – int. z t.p.
1700 Za śp. Włodzimierza Chojętę oraz zmarłych z rodz. Chojętów i Charlińskich
1700 Za śp. Jana Salę – int. z t.p.
17 stycznia 2021 r. – niedziela
800 Int. zbiorowe:
W int. Julii i Jakuba Szczepaniak – o światło Ducha Świętego
W int. Beaty i Urszuli – o szczęśliwą operację i powrót do zdrowia

Za śp. Bronisławę, Wacława Ragan i ich rodziców
Za śp. Zenona Bryłę (6 r.ś.)
Za śp. Pawła Cebulę
Za śp. Tadeusza (r.ś.) i Jerzego Grosiak; zmarłych z rodz. Grosiaków i Opieków oraz br. Czesława Łączyńskiego
Za śp. Jerzego Salamuchę (5 r.ś.) oraz zmarłych z rodz. Salamuchów
Za śp. Mariusza Walaszka i zmarłych z rodziny – int. od chrzestnej
Za śp. s. Elżbietę ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi
Za śp. Henrykę Grzechnik – int. imieninowa
Za śp. Tadeusza Ciołka
Za śp. Jana Makulskiego (20 r.ś.), Hannę, Romana i Michalinę Makulskich
Za śp. Jana Komara (11 r.ś.), Zofię i Czesława Komarów oraz dziadków z obojga stron
Za śp. Jana Pikułę (1 r.ś.) oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Za śp. Barbarę i Sławomira
Za śp. Jana i Annę Zielnik
Za śp. Mariannę Ręcławowicz (12 r.ś.), Wacława Skrzypiec, Romana Ręcławowicza; Aleksandrę i Aleksandra, Jana i Alfredę Szymanków; zmarłych z rodz. Skrzypców, Szymanków i Kowalczyków

900 Za śp. Mariannę (4 r.ś.) i Józefa Walczaków
1000 Za śp. Emilię i Eugeniusza Jawoszków
1100 W int. Parafian
1200 Za śp. Zygmunta, Stanisławę, Henryka, Romana Ponikowskich, Tomasza Mizaka oraz zmarłych z rodziny
1600 Za śp. Zdzisława Kołpaka – greg.