INTENCJE MSZALNE 12-18.09.2022 r.

Visits: 180209

Opis

Visits: 394

12 września 2022 r. – poniedziałek

700

Za śp. Tadeusza Domańskiego – urodzinowa.

700

O zdrowie dla Przemysława.

700

W intencjach Bogu wiadomych przez wstawiennictwo MB i św. Józefa.

1800

Za śp. Janusza Mich (gr).

13 września 2022 r. – wtorek

700

Za śp. Janusza Mich (gr).

700

Za śp. Mariana Soćko w 19 rocz. śmierci i Adelę Soćko w 4 rocz., oraz
zmarłych z rodziny Soćków i Kasprzaków.

1800

Za śp. Teresę Sobieszek w 45 rocz., Jana Sobieszka i zmarłych z rodziny
Sobieszków i Mikusków.

14 września 2022 r. – środa

700

Za śp. Janusza Mich (gr).

700

W intencjach Bogu wiadomych przez wstawiennictwo MB i św. Józefa.

1800

Za śp. Henryka Błachnio w 12 rocz. i Nikodema Grzesiak w 11 rocz. i
zmarłych z rodziny; Błachnio, Grzesiaków i Szewczyków.

15 września 2022 r. – czwartek

700

Za śp. Bogumiła Żak – int. z tacy pogrzebowej.

700

W intencjach Bogu wiadomych przez wstawiennictwo MB i św. Józefa.

1800

Za śp. Janusza Mich (gr).

16 września 2022 r. – piątek

700

W intencjach Bogu wiadomych przez wstawiennictwo MB i św. Józefa.

700

O zdrowie i błog. Boże, oraz opiekę MB dla Marianny, Józefa, Henryka i
ks. Witolda, oraz całej rodziny i wypełnienie woli Bożej.

1800

Za śp. Janusza Mich (gr).

17 września 2022 r. – sobota

700

Za śp. Władysławę, Bronisława, Jadwigę, Anielę, Bronisława, Mariannę;
chrzestnego Bronisława, Helenę i zmarłych z rodziny.

700

Za śp. Janusza Mich (gr).

1600

Ślub; Piotr i Kinga.

1800

Za śp. Władysława Charlińskiego w 17 rocz. śmierci i Teodozję.

1800

Za śp. Mieczysława Rusek – od Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli
Gułowskiej.

18 września 2022 r. – niedziela

800

Int. wspólne:
O powrót do zdrowia dla Adama i Boże błogosławieństwo.
O zdrowie i błog. Boże dla wnuków; Błażeja i Tomasza w 2 rocz. urodzin.
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Zdzisława i Urszuli w 30 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa.
O zdrowie dla Andrzeja i światło Ducha św. dla Juli.
Za śp. Irenę i Ludwika Wojtasiów, oraz zmarłych z rodziny Wojtaś i Celej.
Za śp. Mariana i Mariannę Osowiec i ich rodziców.
Za śp. Adama, Helenę, Ignacego i Józefa Pudełek, oraz Marcina Adamczyka.
Za śp. Zofię Lipka w 18 rocz. śmierci.
Za śp. Andrzeja Walaszek – int. z tacy pogrzebowej.
Za śp. Janinę Gągałę w 21 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny Gągałów i Jazurków.
Za śp. Krystynę Kołodyńską – int. z tacy pogrzebowej.
Za śp. rodziców Stanisława i Jerzy Radomskich.
Za śp. zmarłych Kolegów z ESKAERU Serokomla.
Za śp. Eugeniusza Prażmo, Jana i Janinę Mioduchowskich, oraz zmarłych z całej rodziny Prażmów.
Za śp. Bolesławę Druz w 18 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny Dróżdźów i Kaczanów.
Za śp. Kazimierza Chojętę w 8 rocz. śmierci.
Za śp. Celinę Pudełek w 30 dzień po śmierci.
Za śp. Ewę-Zofię Leciewicz – int. z tacy pogrzebowej.
Za śp. Andrzeja Rudnickiegow 12 rocz. śmierci, oraz Irenę Adamczyk i z rodziny i zmarłych z rodziny; Gwaderów, Kłaków, Rudnickich.
Za śp. Jana i Genowefę Kołodziej, Mariana i Janinę, Józefa Mateńka.
Za śp. Jakuba Szczepaniaka, Józefa i Janinę Szczepaniak.
Za śp. rodziców Jana i Annę Zielnik.
Za śp. Mariannę, Juliana Adamskich, dziadków Mazurków i Adamskich.
Za śp. Józefa Lipkę – int. z tacy pogrzebowej.
Za śp. Waldemara Wojtaś – int. z tacy pogrzebowej.
Za śp. Józefa Jazurka – int. z tacy pogrzebowej.
Za śp. Jana Latuska – int. z tacy pogrzebowej.

1000

Za śp. Henryka Fotyge, Sławomira Smolarz i zm. z rodziny; Fotygów i
Smolarzów.

1200

Za śp. Janusza Mich (gr).

1600

Za śp. Mariana Domańskiego więźnia obozu w Oranienburgu w 78 rocz. śm.,
oraz współwięźniów.