INTENCJE MSZALNE 19-25.09.2022 r.

Visits: 182158

Opis

Visits: 416

19 września 2022 r. – poniedziałek

700

Za śp. Waldemara Wojtaś – od rodziny Skwarek.

700

W intencjach Bogu wiadomych przez wstawiennictwo MB i św.
Józefa.

1800

Za śp. Janusza Mich (gr).

20 września 2022 r. – wtorek

700

Za śp. Waldemara Wojtaś – od Mirosława z rodziną.

700

W intencjach Bogu wiadomych przez wstawiennictwo MB i św.
Józefa.

1800

Za śp. Janusza Mich (gr).

21 września 2022 r. – środa

700

Za śp. Władysława Pudełek i Adele Pudełek, rodziców z obu
stron i rodzeństwo.

700

W intencji Barbary i Waldemara o Boże błog. opiekę MB i
potrzebne łaski.

1800

Za śp. Janusza Mich (gr).

22 września 2022 r. – czwartek

700

Za śp. Janusza Mich (gr).

700

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Rafała i
Marty w 10 rocz. ślubu.

1800

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla
Teodory Piwońskiej w 80 rocznicę urodzin.

23 września 2022 r. – piątek

700

W intencjach Bogu wiadomych przez wstawiennictwo MB i św.
Józefa.

700

Za śp. Aleksandrę, Michała i rodziców Stanisława – brata.

1800

Za śp. Janusza Mich. (gr).

24 września 2022 r. – sobota

700

Za śp. Janusza Kawale i dziadków z obu stron; Wojtaś i
Kawala, Krzysztofa Kawalę.

700

Za śp. Janusza Mich (gr).

1500

Ślub; Damian i Karolina.

1800

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Włodzimierza w 58
rocz. urodzin.

25 września 2022 r. – niedziela

800

Int. zbiorowe:
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Mirosława w 50 rocz. urodzin – od żony i dzieci.
O powrót do zdrowia dla Adama i Boże błogosławieństwo.
O zdrowie dla Andrzeja i światło Ducha św. dla Juli.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Karola z okazji urodzin.
Za śp. Zofię Sęk w 21 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny; Sęków, Wachników, Bajdziaków i Krzemińskich.
Za śp. Wacława Madonia, Wacława, Ryszarda i Feliksę Szpadzik.
Za śp. Halinę Machnik i zmarłych z rodziny; Machników i Kieliszków.
Za śp. Andrzeja Walaszek – int. z tacy pogrzebowej.
Za śp. Teresę Kolbarczyk i zmarłych z rodziny, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Za śp. Stanisława i Jadwigę Kołodyńskich.
Za śp. Jerzego Ozygałę i rodziców z obu stron, oraz Marka Kożuszka.
Za śp. Ewę-Zofię Leciewicz – int. z tacy pogrzebowej.
Za śp. Wacława Borkowskiego – imieninowa od córki Danuty.
Za śp. zmarłych z rodziny; Sęków, Wacławę i Bolesława i z rodziny; Wiąhów, Jureckich i Kurzawów.
Za śp. Jana i Genowefę Kołodziej, Daniela, Zofię i Mariannę Pudełek.
Za śp. Jakuba Szczepaniaka, Józefa i Janinę Szczepaniak.
Za śp. Bronisławę w 13 rocz. śmierci i Czesława Chojdaków.
Za śp. rodziców Stanisławę i Władysława Komarów, oraz dziadków z obu stron.
Dusze w czyśćcu cierpiące.
Za śp. Zbigniewa Cąkałę w 85 rocz. Jego urodzin.
Za śp. Danutę Michalak – od Lipin i Turzystwa.

1000

O zdrowie i błog. Boże, oraz opiekę MB i św. Józefaw 4
rocz. ślubu Kamila i Jolanty.

1200

Za śp. Janusza Mich (gr).

1400

Za poległych w czasie II wojny światowej w Budziskach.

1600

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże, oraz
potrzebne łaski dla Andrzeja i Renaty w 33 rocz. zawarcia sakramentu
małżeństwa.