Ogłoszenia Duszpasterskie na 24 Niedzielę Zwykłą 11.09.2022

Odsłony: 177141

Opis

Odsłony: 424

Ogłoszenia Duszpasterskie
na 24 Niedzielę Zwykłą
11.09.2022

Dziś początek kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszych modlitwach będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła i Ojczyzny.

W czwartek 8 września nasza wspólnota parafialna przeżywała Uroczystości Odpustowe i Dożynki Diecezjalne. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do godnego i pięknego przeżywania chwil dziękczynienia za tegoroczne plony. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy w stronę J.E. ks. Bp dr Kazimierza Gurdy za sprawowanie dziękczynnej Eucharystii za tegoroczne plony, ora poświęcenie ziarna siewnego. Dziękuję również Diecezjalnemu Duszpasterzowi środowisk wiejskich ks. Stanisława Choćko, Wszystkim duchownym obecnym na uroczystości. Dziękuję przedstawicielom władzy Powiatowej, oraz Gminnej w osobie Wójta Pana Karola Ponikowskiego i Sołeckiej, Służbom mundurowym, zwłaszcza strażakom z OSP – Wola Gułowska i Ferdynandów, Przedstawicielom różnych miejscowości z naszej parafii przybyłych z wieńcami dożynkowymi i upieczonym chlebem na tą uroczystość; Starostom Parafialnym dożynek; Państwu Jerzemu i Monice Pikule. Dziękuję również Diecezjalnej internetowej telewizji „Faro” za transmitowanie na żywo naszej uroczystości, oraz Katolickiemu Rajdu Podlasie. Dziękuję Gminie Kłoczew za przygotowanie Programu artystycznego. Dziękuję również Radzie Parafialnej za zorganizowanie i obsługę poczęstunku dla pielgrzymów. Dziękuję wszystkim którzy ofiarowali swoje produkty. Dochód uzyskany z ofiar pielgrzymów za poczęstunek wynosi 2990 zł. będzie on przeznaczony na renowację naszego kościoła. Dziękujemy także wszystkim, którzy włączyli się w organizację uroczystości odpustowych: Siostrom Karmelitankom, Mieszkańcom Woli Gułowskiej za ofiarowanie 100 wrzosów na dekorację kościoła i otoczenia, oraz Państwu Wójcik z Turzystwa za ofiarowane słoneczniki, Panu Kościelnemu za prace porządkowe na placu. Panu Organiście za oprawę muzyczną, Panom noszącym baldachim i feretrony, lektorom, ministrantom, Paniom, które przygotowały i podały obiad odpustowy w klasztornym refektarzu, zbierającym tace, oraz tym parafianom którzy przygotowali wieńce dożynkowe, dary ołtarza, zboże do poświęcenia; każdemu kto w jakikolwiek sposób włączył się w przygotowanie naszych uroczystości. Składamy staropolskie „Bóg zapłać”.

Spotkanie z rodzicami dzieci I-komunijnych odbędzie się 18 września po Mszy św. o godz. 10.00. Zapraszamy.

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania, z klas siódmych odbędzie się 20 września po Mszy św. o godz. 18.00, a dla kandydatów z klas ósmych i wyżej, odbędzie się 21 września po Mszy św. o godz. 18.00. Prosimy młodzież o udział w liturgii Mszy św.
v

W piątek 9 września zmarła długoletnia nauczycielka i wychowawczyni w dawnej szkole podstawowej w Lipinach. Pogrzeb odbędzie się w Łukowie we wtorek 13 września o godz. 12.00. Polećmy ją miłosiernemu Bogu.