Ogłoszenia Duszpasterskie na 30 Niedzielę Zwykłą 23.10.2022

Visits: 180329

Opis

Visits: 246

Ogłoszenia Duszpasterskie
na 30 Niedzielę Zwykłą
23.10.2022

Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na cele misyjne.

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 16.00 spotkanie Rady Parafialnej w Hilarówce.

We wtorek tj. 25 października, przeżywać będziemy 389 rocznicę podpisania aktu fundacyjnego powstania klasztoru i kościoła w Woli Gułowskiej. Jesteśmy zobowiązani do wdzięcznej pamięci wobec fundatora Ludwika Krasińskiego, urodzonego w Ciechanowie, ówczesnego Starosty płockiego i Kasztelana ciechanowskiego, oraz dziedzica i właściciela; Adamowa, Gułowa i Woli Gułowskiej, który ufundować klasztor i sprowadził Karmelitów, którzy wydatnie przyczynili się do budowy Kościoła służącego tutejszej ludności, jako miejsce kultu Matki Bożej, ale także krzewienia wśród miejscowej ludności oświaty, kultury i patriotyzmu.

Zbliża się listopad, miesiąc, modlimy za zmarłych. Chcemy wszystkim, przychodzącym do naszego sanktuarium, zaproponować modlitwy wypominkowe za zmarłych:
• jednorazowe – oraz czytane w piątki na Drodze Krzyżowej w listopadzie. Ofiara za wypominki jednorazowe i na drogę krzyżową jest dobrowolna.
• roczne – modlimy się za zmarłych przez cały rok przed każdą niedzielną mszą św. o godz. 8.00, 10 i 12.00. W przypadku wypominków rocznych ofiara za jedną duszę (osobę) wynosi połowę intencji wspólnej Mszy św. sprawowanej o godz. 8.00. Czytanie nowych wypominek rocznych rozpoczniemy od 1 stycznia nowego roku kalendarzowego. Do tego czasu będziemy czytać wypominki z zeszłego roku. Ten rodzaj wypominków istnieje w większości parafii w Polsce. Na ołtarzach bocznych wyłożone są kartki wypominkowe. Uprzejmie prosimy o czytelne wypisywanie imion i nazwisk zmarłych, których chcemy polecać w modlitwie Kościoła. Prosimy również o pisanie, czy są to wypominki, jednorazowe, na drogę Krzyżową, czy roczne. Ofiary z wypominek są przeznaczone na ogrzewanie.

Zewnętrznym wyrazem naszego szacunku dla zmarłych jest porządkowanie ich grobów, dlatego bardzo prosimy, by dbając o czystość przy grobach swoich bliskich, mieć również na uwadze czystość całego cmentarza. Ze względu na spore opłaty wywozu śmieci, prosimy o pakowanie ich do worków i wyrzucanie do miejsc na to przeznaczonych, lub zabierania ze sobą i wyrzucania do swoich pojemników. Nie obciążajmy wspólnoty parafialnej niepotrzebnymi kosztami utylizacji śmieci, które sami przynosimy na cmentarz. Tym bardziej, że każdy płacić za śmieci, a czasami bywa, tak, że nasze pojemniki na śmieci nie są pełne i znajdzie się tam miejsce na śmiecie pochodzące z grobów naszych zmarłych.

Zapraszamy do odwiedzenia klasztornego sklepiku, w którym można nabyć potrzebne dewocjonalia i pamiątki. Sklepik otwarty będzie po każdej niedzielnej Mszy św.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim życzliwym ofiarodawcom na stół klasztorny. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich składających ofiary na utrzymanie, oraz remont i odnowienie naszego Kościoła. Niech dobry Bóg wynagrodzi swoimi łaskami wszystkich, którzy dla Jego imienia dobrze nam czynią.