Ogłoszenia Duszpasterskie na 5 Niedzielę Zwykłą 06.02.2022 roku

Visits: 182151

Opis

Visits: 500

Ogłoszenia duszpasterskie
na 5 Niedzielę Zwykłą
06.02.2022 roku

Zakończyliśmy spotkania kolędowe, które z troski o zdrowie i bezpieczeństwo naszych parafian odbywały się w kościele. Dziękujemy wszystkim parafianom za zrozumienie trudnych okoliczności, z powodu których w tym roku wizyta duszpasterska odbyła się w innej formie. Rodziny chcące odwiedzin kapłana w domu, w ramach wizyty duszpasterskiej, proszone są o indywidualne umawianie z kapłanem terminu wizyty. Ofiary zbierane z racji kolędy są przeznaczone na zrobienie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów kościoła. Za każdą ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

We wtorek o godz. 19.00 spotkanie grupy modlitewnej w formie zdalnej, link do spotkania na stronie internetowej parafii w zakładce
Grupa biblijno-modlitewna. Spotkania odbywać się będą co tydzień w formie zdalnej, do odwołania. Serdecznie zapraszamy.

W czwartek o godz. 19.00 spotkanie męskiej grupy modlitewnej św. Józefa w formie zdalnej, link do spotkania na stronie parafii, ten sam co dla grupy biblijno-modlitewnej. Serdecznie zapraszamy wszystkich mężczyzn.

W piątek wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorych. W tym dniu sprawowana będzie dodatkowa Msza św. o godz. 12.00, dedykowana wszystkim chorym i starszym, w czasie której zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych. Bardzo prosimy rodziny i bliskich o pomoc ludziom starszym i chorym w dotarciu na tę Mszę św.

W sobotę 12 lutego spotkanie przygotowujących się do bierzmowania w formie zdalnej: o godz. 10.00 klasy siódme, a o godz. 12 klasy ósme. Link na stronie parafii w zakładce dla bierzmowanych.

W dniach od 13 do 20 marca 2022 roku przeżyjemy w naszej parafii Misje Święte. W Kościele katolickim Misje Święte – dłuższe, odbywają się w każdej wspólnocie parafialnej co dziesięć lub co kilkanaście lat. To chwila wielkiej łaski od Boga, pomagającej nam naprawić i odbudować w nas i wokół nas to, co zostało zniszczone przez grzech, co zaniedbaliśmy przez obojętność lub lenistwo duchowe. Mają one pogłębić naszą wiarę, rozumianą jako więź łącząca człowieka z Bogiem. ”Wiara rodzi się ze słuchania” – powiedział św. Paweł, więc podstawowym sposobem budzenia do niej jest przepowiadanie słowa Bożego. Misje to czas szczególnego działania w naszej parafii samego Jezusa Chrystusa. To On będzie obecny w posłudze misjonarzy, ale nie obejdzie się bez wkładu z naszej strony. Módlmy się więc w intencji tych, którzy będą do nas mówili, budujmy klimat sprzyjający misjom, wspomnijmy o nich domownikom, znajomym, sąsiadom i zachęcajmy się nawzajem do wzięcia w nich udziału.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim życzliwym ofiarodawcom na stół klasztorny. Niech Matka Najświętsza wyprasza dla nich potrzebne łaski, a św. Józef pomaga rozwiązywać trudne problemy i sytuacje.

W tym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy Teresę Kowalczyk. Polećmy ją Bożemu miłosierdziu. Wieczne odpoczywanie racz…