Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 31.03.2024

Visits: 180233

Opis

Visits: 501

Jutro Poniedziałek wielkanocny. Msze święte sprawowane będą według porządku niedzielnego. Tradycyjnie będzie czytany list rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Taca z tego dnia jest przeznaczona na KUL i szkoły katolickie.

W ramach akcji „pomoc kościołowi w potrzebie”, oraz „oczyść swój dom z elektrośmieci” organizujemy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: komputery, telewizory, pralki, lodówki, telefony, sprzęt tego typu można będzie przywieść i zostawić przy klasztornym śmietniku, obok letnich toalet, do 6 kwietnia br. do godz. 12.00. Dochód uzyskany z akcji, będzie przeznaczony na różne projekty prowadzone przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Parafianom z Walentynowa, którzy w tym miesiącu sprzątali kościół, bardzo serdecznie dziękujemy. W miesiącu kwietniu, troskę o czystość naszej świątyni, powierzamy mieszkańcom z Woli Gułowskiej. Sprzątanie kościoła odbędzie się 19 kwietnia od godz. 9.00.

We czwartek 4 kwietnia od godz. 16.00 w Hilarówce odbędzie się egzamin dla kandydatów przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Odwiedziny chorych rozpoczniemy od godz. 9.00. W pierwszą sobotę miesiąca Nabożeństwo Różańcowe dla Kół Różańcowych i Czcicieli Niepokalanego Serca Maryi o godz. 11.00. Różaniec poprowadzi Koło Różańcowe z Woli Gułowskiej. Po Nabożeństwie Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 10.00.

Odpowiadając na prośbę ks. bp. ordynariusza, zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej ojczyzny do modlitwy różańcowej, która w naszej świątyni odbywać się będzie w każdą niedzielę o godz. 15.30. W miesiącu kwietniu troskę o przewodniczenie i animowanie modlitwy za ojczyznę powierzamy Kołu Różańcowemu z Turzystwa. Ze względu na to, że w niedzielę Zmartwychwstania Mszy św. o godz. 16.00 nie będzie. Zapraszamy na modlitwę różańcową w intencji ojczyzny w poniedziałek wielkanocny na godz. 15.30.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Patryk Walaszek i Magdalena-Katarzyna Linkiewicz. Zapowiedź pierwsza, oraz Leciewicz Damian i Drewienkowska Anita. Zapowiedz trzecia.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy swoją posługą i pracą przyczynili się do godnego i pięknego przeżycia Świąt Wielkiej Nocy, oraz upiększenia naszego kościoła i otoczenia. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy w stronę; Ojca Adama za posługę w konfesjonale i wygłoszone kazanie wielki Czwartek i wielki Piątek, oraz święcenie pokarmów w miejscowościach oddalonych o naszej świątyni, br. Tadeuszowi za obecność i posługę zbierania tacy, Ojcu Mariuszowi i grupie liturgicznej za przygotowanie grobu i czytane komentarze. Strażakom za pełnienie warty przy grobie i asystę podczas procesji rezurekcyjnej, grupie liturgicznej za czytania mszalne, Siostrom karmelitankom za wystrój kościoła, Służbie liturgicznej ołtarza, ministrantom, za oprawę liturgii całego Triduum, scholii, Panu Organiście, Panu kościelnemu za przygotowanie ciemnicy i tym, którzy uczestniczyli w przeżywanie liturgii. Składamy również podziękowania, wszystkim życzliwym ofiarodawcom na stół klasztorny. Dziękujemy za wszystkie ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, oraz ofiary składane z racji święcenia pokarmów. Bóg zapłać. Niech dobry Bóg wynagrodzi swoimi łaskami wszystkich, którzy dla Jego imienia dobrze nam czynią, a Matka Najświętsza ma ich w swojej opiece.

Życzenia;

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas odrodzenia się naszej wiary. Niech zatem da nam siłę do pokonywania trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy nas głęboką nadzieją wypływającą z pustego grobu, na lepsze jutro. Matka Boża Gułowska niech wyprasza nam to, o co Ją prosimy w tym wyjątkowym czasie Zmartwychwstania. Tego życzymy naszym Parafianom i Sympatykom naszego Sanktuarium.