Ogłoszenia

Visits: 217018

Ogłoszenia Duszpasterskie
na 2 Niedzielę Adwentu
05 grudnia 2021 r.

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca z tej racji po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Msza Święta, Roratnia w naszym kościele sprawowana jest codziennie o godz. 630. Zapraszamy do udziału w nich, w miarę możliwości, całe rodziny. Z zapalonymi lampionami, które niech będą znakiem naszego oczekiwania i wychodzenia na drogę, aby przywitać Tego, który ma przyjść. Popołudniowe roraty dla dzieci tylko raz w tygodniu w środę o godz. 17.00.

Jutro wspominamy Św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni.

Zapraszamy na spotkanie męskie, grupy formacyjno-modlitewnej św. Józefa w czwartek 09.12 o godz. 17.30 do Hilarówki.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP świętować będziemy w środę, 8 grudnia. Msze święte tego dnia o godz. 6.30, 10.00 i 17.00. Po każdej Mszy św. będzie odczytany akt zawierzane św. Józefowi.

Dzisiaj po Mszy św. są zbierane ofiary do puszki na pomoc kościołowi na wschodzie. Za każdy przejaw życzliwości składamy staro Polskie „Bóg zapłać”.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się modlitwa różańcowa za Ojczyznę. Szczegółowe informacje na plakacie.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim życzliwym ofiarodawcom, którzy złożyli ofiary na remont organów. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy w stronę mieszkańców Ernestynowa i Niedźwiedzia za złożone ofiary opłatkowe. Suma zebranych ofiar od mieszkańców Ernestynowa wynosi;(dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych) 2160 zł., a od mieszkańców Niedźwiedzia (tysiąc sześćset dwa złote) 1602, oraz wszystkim życzliwym ofiarodawcom na stół klasztorny, Niech dobry Bóg wynagrodzi swoimi łaskami wszystkich, którzy dla Jego imienia dobrze nam czynią.

W tym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy: Zofię Cąkała i Edwardę Salamucha. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczne odpoczywanie racz….