Pielgrzymka Kół Różańcowych na Jasną Górę

Visits: 606

W sobotę 01 czerwca 2019 r. na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca. W tych uroczystościach uczestniczyła także ponad czterdziestoosobowa grupa z naszej Parafii pod kierownictwem o. Adama Ruska i br. Tadeusza.

„Wszystkie zjawiska związane z obecnością Maryi w życiu ludzkości wiąże jedna prośba Matki Bożej – odmawiajcie różaniec. W różnoraki sposób ludzie podchodzą do owej modlitwy. Niektórzy nie rozumiejąc, jaką misję spełnia różaniec mówią, że jest to modlitwa warg lub modlitwa prostaków. Modlitwa różańcowa to modlitwa kontemplacji, dlatego dziwię się niektórym Polakom, którzy jadą na Daleki Wschód, by tam w różnoraki sposób kontemplować, tu na miejscu, w Polsce mogą przeżywać zjednoczenie z Maryją i Jezusem dzięki różańcowej modlitwie – podkreślał w homilii bp senior Antoni Długosz. Zdrowaśki wyznaczają nam tylko czas przeżywania z Maryją i Jezusem wydarzeń zbawczych, momentów radosnych, momentów podniosłych, a szczególnie tajemnic bolesnych, i wreszcie tajemnic mówiących o naszej przyszłości, bo życie nasze, jak wiele razy Jezus podkreśla, nie kończy się z chwilą naszej śmierci, ale pielgrzymujemy wszyscy do Nieba”.

„Wyjątkowa jest modlitwa różańcowa, modlitwa, która jest orężem wiary, ale modlitwa, która nie zabija, ale zbawia. I tego dzisiaj wyjątkowo nam potrzeba. Tak mi zależy na tym, aby nie tylko ludzie dorośli korzystali z sakramentu związanego z tajemnicami Różańca świętego, ale także by zachęcać młodzież i dzieci do uczestnictwa w modlitwie różańcowej” – zachęcał bp senior Antoni Długosz.