Pielgrzymka na Ukrainę

Visits: 750

Dzień pierwszy

Pierwszy dzień pielgrzymowania to Żółkiew i Lwów, gdzie w katedrze Rzymsko-Katolickiej znajduje się cudowny wizerunek Matki Bożej Łaskawej, przed którą król Jan Kazimierz składał śluby 1 kwietnia 1656 r.
Odwiedziliśmy także Katedrę prawosławną, greko-katolicką i ormiańską. Pochyliliśmy się także nad mogiłami wielkich Polaków spoczywających na cmentarzu Łyczakowskim i cmentarzu Orląt Lwowskich

 

 

Dzień drugi

Po długiej i wyczerpującej podróży do Kamieńca Podolskiego osiągnęliśmy cel. W tym pięknym mieście na każdym kroku można spotkać ślady polskości i wielkiej historii z tym miejscem związanej.

Dzień trzeci

Kolejny dzień odnajdywania śladów polskości to Chocim, gdzie w 1673 r. wojska polskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego odniosły zwycięstwo nad wojskami tureckimi. Zobaczyliśmy także przepiękny kościółek w Okopach św. Trójcy, oraz odwiedziliśmy Klasztor sióstr Niepokalanek w Jazłowcu i grób bł. Marceliny Darowskiej.

Dzień czwarty

Ostatni dzień pielgrzymowania to przede wszystkim modlitwa przed cudownym wizerunkiem św. Anny Samotrzeciej w Sąsiadowicach i spotkanie z ojcem Romanem i cała wspólnotą klasztoru. W drodze powrotnej spędziliśmy jeszcze kilka chwil w Przemyślu nawiedzając Sanktuaria Matki Bożej u Franciszkanów Konwentualnych oraz w Katedrze Przemyskiej.