Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę

Odsłony: 473

04 sierpnia 2020 r.z naszego Sanktuarium wyruszyła na kolejny etap Piesza Podlaska Pielgrzymka na Jasną Górę. Ze względu na ograniczenia epidemiczne na pątniczy szlak wyszła 10-osobowa reprezentacja grupy 14C z dekanatu Adamowskiego. Wyjście pielgrzymów poprzedziła Msza św. której przewodniczył przewodnik grupy – ks. Adam Klimek. Była to zarazem jego Msza św. prymicyjna w naszym kościele. W czasie homilii podzielił się z uczestnikami historią swojego powołania i zaakcentował, że ta droga to przede wszystkim poszukiwanie szczęścia innych i swojego. We Mszy św. uczestniczyli także inni kapłani na czele z ks. Pawłem Bieleckim – dyrektorem 40 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej.

Fot. AKup/Js