Poświęcenie tablicy pamięci w Budziskach

Visits: 360

W niedzielę 25 września 2016 r. w Budziskach odbyła się Msza św. przy odnowionym obelisku upamiętniającym 26 mieszkańców Krzówki i Budzisk zamordowanych we wrześniu 1942 r. Została też odsłonięta tablica z nazwiskami tego bestilaskiego mordu, oraz tymi, którzy zginęli w Niemieckim obozie koncentracyjnym w Majdanku.
Pamięć o tych którzy oddali swe życie dla ojczyzny ma być drogowzkazem dla młodych pokoleń Polaków jak żyć prawdziwymi wartościami.