Prace konserwatorskie przy ołtarzu Św. Eliasza

Visits: 505

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZ KOŚCIELNY
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Zadanie pn.
Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. św. Eliasza

Opublikowany w News