ś.p. o. Mateusz Wojnarowski

Visits: 396

W Wielki Czwartek, który w tym roku jakże inaczej przeżywaliśmy niż dotychczas, bez naszych wiernych, bez tych, którym służymy sakramentami, wraz z O. Prowincjałem Bogdanem Megerem dziękowaliśmy Bogu za 62 lata kapłaństwa o. Matusza Wojnarowskiego. Dziś, 15 kwietnia, w radosnej oktawie Wielkiej Nocy O. Mateusz odszedł do domu Ojca, gdzie czeka na niego mieszkanie przygotowane przez Zmartwychwstałego. 

O. Mateusz Stanisław Wojnarowski urodził się 26 grudnia 1934r. w Słotowej niedaleko Pilzna. Z Karmelem związany był od wczesnej młodości. Ukończył Marianat Karmelitów przy klasztorze w Pilźnie, po czym złożył 12 czerwca 1951r. prośbę o przyjęcie do Nowicjatu w Oborach. 26 grudnia 1955 przyjął śluby wieczyste w Zakonie Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, a 26 czerwca 1958r. przyjął świecenia prezbiteratu z rąk ks. biskupa Herberta Bednarza.

W 1970 r. O. Mateuszowi został powierzony urząd Przeora Klasztoru w Oborach. Za wielką zasługę o. Mateusza uznaje się przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości koronacyjnych Piety oborskiej koronami papieskim, które odbyły się 18 lipca 1976 r. pod przewodnictwem J. Eminencji Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy współudziale biskupów Płocka Bogdana Sikorskiego i Jana Wosińskiego. W zakonie O. Mateusz pełnił także inne funkcje m.in. katechety w Woli Gułowskiej, Kaznodziei Misyjnego Polskiej Prowincji, ekonoma klasztoru w Krakowie, członka Komisji Budowlano – Konserwatorskiej, proboszcza parafii w Oborach, kapelana Szpitala im. J. Dieltla w Krakowie, przeora klasztoru w Chyżnem, definitora Rady Prowincjała.

Od 2003r. z uwagi na pogarszający się stan zdrowia o. Mateusz zostaje przeniesiony do klasztoru w Krakowie, gdzie podejmuje się odpowiedzialnej funkcji penitencjarza Bazyliki Karmelitów „Na Piasku” w Krakowie.

W 2008 r. wraz z całą wspólnotą o. Mateusz świętuje jubileusz 50 – lecia kapłaństwa. W liście gratulacyjnym ówczesny Prowincjał o. Dariusz Borek napisze: „W ciągu tych 50 lat posługi kapłańskiej, pełniąc wielorakie funkcje dałeś się poznać jako gorliwy duszpasterz zatroskany o wiernych powierzonych Twojej pieczy. Wypada tu wspomnieć chociażby Twoje wielkie zaangażowanie i wysiłki duszpasterskie jako proboszcza w Oborach, czy kapelana szpitala, a w ostatnich latach ochotne, cierpliwe i wytrwałe podejmowanie posługi w konfesjonale. (…) Wyrażamy Ci więc naszą szczerą wdzięczność za wszelkie prace, za trudy, za zaangażowanie, za postawę prawdziwego kapłana Chrystusowego.”

26 czerwca 2018r. przed obrazem tak drogiej sercu o. Mateusza Maryi – Pani Piaskowej, dziękowaliśmy za 60 lat jego posługi kapłańskiej. Obecny podczas uroczystości Ks. Bp Jan Szkodoń powiedział: „Dziś hymn Magnificat śpiewamy wraz z o. Mateuszem, dziękując za jego życie, za jego kapłaństwo, za dar sakramentu święceń, któremu służy.” Sam Jubilat, człowiek niezwykłej skromności, zaskoczony był tak miłą niespodzianką. Dziękując Ks. Biskupowi, Współbraciom, Siostrom i wiernym, poprosił w jednym zdaniu, aby wszyscy zebrani nie zapominali o nim w modlitwie.

Nie zapomnimy! Boga prosząc o radość życia wiecznego w Niebie dla Ciebie Drogi Ojcze Mateuszu

Opublikowany w News