Uroczystości Kleeberczykowskie

Visits: 456

W niedzielę 02 października 2016 r. odbyły się główne uroczyustości upamiętniające ostatnią Bitwę Kampani Wrześciowej 1939 pod dowództwem ger. F. Kleeberga. Po Uroczystej Mszy św. której przewodniczył najwyższy przełożony Polskiej Prowincji Karmelitów o. Bogdan Meger, a Słowo Boże wygłosił ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki, odbył się przemarsz na mogiłę żołnierzy na cmettarzu w Turzystwie, grze zostało odczytany apel poległych i złożone zostały wieńce i znicze. Następnie Uroczystości przeniosły się na błonia klasztorne, grze odbyło się przekazanie sztandaru 3 Pułku Strzelców Konnych poświęconego podczas Mszy św,  który nadany został Batalionowi Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.