Wielki Czwartek

Odsłony: 664

Wielki Czwartek to szczególny dzień dla kapłanów ale i dla wszystkich miłujących Chrystusa Eucharystycznego. To właśnie podczas czwartkowej “ostatniej” wieczerzy, Pan Jezus ustanowił Sakrament Kapłaństwa i Eucharystii.

W naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy Mszę Wieczerzy Pańskiej z wymownym obrzędem obmywania nóg, który przypomina o przykazaniu Jezusa, aby sobie nawzajem służyć.

Po zakończonej Eucharystii, Najświętszy Sakrament przeniesiono do kaplicy adoracji zwanej “Ciemnicą”.

Opublikowany w News