Wielki Piątek

Visits: 1297

Wielki Piątek to szczególny dzień pamiątki męki i śmierci Pana jezusa. W tym dniu nie sprawuje się Mszy św., ale odplawia się Liturgię Wiekopiątkową w czasie której odczytuje się Mękę Pańską z Ewangelii według św. Jana, adoruje się Krzyż oraz udziela Komuni św. wiernym.

Nasze Uroczystości poprzedziła droga Krzyżowa  z cmentarza w Turzystwie, abyśmy w łaczności z naszymi zmarłymi mogli przeżywać te święte misteria.

Opublikowany w News