Wigilia Paschalna

Visits: 475

Kulminacją przeżywania zbawczych wydarzeń paschalnych jest Msza Wigilijna. W bogatej symbolice pokazuje istotę przejścia ze śmierci do życia – z niewoli do do wolności. Ceremonie składają się z kilku części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej oraz Liturgii Eucharystycznej.

Opublikowany w News