Kaplica Ukrzyżowania

Visits: 1730

O niezwykłym wizerunku Ukrzyżowanego Chrystusa wspomina już cytowany wcześniej dokument “Historia. Początek Miejsca Gułowskiego”. Przy krzyżu modliła się Barbara, która otrzymała dar objawienia N.M.P. W XVII w. napisano o :”Ukrzyżowanego Chrystusa Pana Figurze, która teraz ku wielkiemu ołtarzu przy ścianie Kościoła ze dworu zawieszona, y od wszystkich uszanowana zostaie”. Więc kult Krzyża zaczynał się od zewnątrz kościoła.

Na początku XVIII w. zakończono budowę kościoła i kaplicy Ukrzyżowania. Wtedy na kongregacji definitorialnej przedstawiono prośbę kanonika krakowskiego Henryka Firleja o codzienne odprawianie mszy św. Wyrażono zgodę “..biorąc pod uwagę dobrodziejstwa uczynione temu konwentowi przez tegoż Wielebnego Pana”.Łożył bowiem znaczne sumy na budowę. Przypuszczalnie tenże kanonik (późniejszy biskup), zostawił fundusz na ołtarz w kaplicy świętokrzyskiej. Do chwili zrobienia w prezbiterium głównego ołtarza (połowa XVIII w.), znajdował się w tej kaplicy obraz Matki Boskiej Gułowskiej.

Trójprzęsłowa kaplica przykryta jest krzyżowym sklepieniem. Posiada trzy okna zamknięte płaskimi łukami (odcinkowymi).

Krucyfiks w ołtarzu nosi cechy późnośredniowieczne z nowszymi uzupełnieniami. W tle rzeźby odmalowano postacie Matki Bolesnej i św. Jana Ewangelisty, świadków z Golgoty. Tabernakulum z Barankiem Eucharystycznym rzeźbiono w drewnie, posiada takie same cechy stylistyczne jak pozostałe wyroby snycerskie w kościele i zapewne też pochodzi z XVIII w. Mensę ołtarzową przysłonięto malowanym antenpendium z XX w., ze sceną Ostatniej Wieczerzy.

Tuż przy wejściu, obok konfesjonału, można zwrócić uwagę na siedemnastowieczną skarbonę – skrzynię potężną obitą płatami i pasami metalu z solidnym zamknięciem. W tej części kaplicy znajduje się drewniany chór wsparty na jednej kolumnie.

W 1950 r. postanowiono pomalować wnętrze kaplicy. Opis i intencję takiego wyboru tematu podaje kronikarski zapis : “obok nowej postaci Chrystusa ukazującego bok, z którego płynie Krew i Woda i z napisem ?Jezu Ufam Tobie? – znajduje się również na suficie kaplicy pięknie wykonany duży herb Zakonu Karmelitów”, który miał być nawiązaniem “..do zamierzonych uroczystości jubileuszowych Zakonu z okazji 700 lecia podania przez Matkę Bożą Szkaplerza świętemu Szymonowi Stock, w bieżącym roku przypadających”. Wspomniany jubileusz obchodzono uroczyście w Woli Gułowskiej w 1951 r. Pozostała po nim m.in. polichromia kapliczna, której nadano neobarokowy charakter, chociaż wizerunki “Miłosierdzia Bożego” i “Chrystusa w Ogrojcu” wyraźnie cerpały z nowszych wzorców